Účtovníctvo, priebežný reporting


Vedenie priebežného účtovníctva je dôležitým predpokladom strategických rozhodnutí v každom podniku. Naša dlhoročná skúsenosť v tejto oblasti ako aj využitie bezpapierového účtovníctva v digitalizovanej podobe je zárukou najvyššej kvality. Okrem toho sa Vám dostane najvyššieho možného komfortu pri transfere dokladov a dát, čím samozrejme ušetríte veľa drahocenného času. A navyše budete profitovať tým, že ušetríte na výdavkoch na dodatočný personál a takisto aj v súvislosti s odstránením nákladných interných organizačných procesov.

 

Rozsah našich služieb si mimochodom určujete sami - či už preferujete štandardné riešenie zamerané na optimalizáciu pomeru cena/výkon alebo nám zveríte všetky postupy v súvislosti s účtovníctvom, to záleží iba na Vás. Pri hľadaní toho najvhodnejšieho riešenia Vám radi poradíme tak, aby sme spolu s Vami vytvorili balík šitý na mieru práve Vám. K najpodstatnejším zo škály nami ponúkaných služieb patria:

 

  • Príprava výkazov ziskov a strát a iných podnikovo-ekonomických analýz
  • Príprava formulárov pre DPH i súhrnných výkazov o nadobúdateľoch s identifikačným číslom pre DPH
  • Správa otvorených pohľadávok a záväzkov
  • Realizácia platieb
  • Realizácia upomienok
  • Koncernový reporting