Internetový obchod a technologické spoločnosti


Ochotne poradíme novozakladateľom pri voľbe tej najvhodnejšej právnej formy a štruktúry a zároveň poskytujeme poradenstvo internetovým obchodom a technologickým spoločnostiam. Naša sieť právnikov, marketingových a podnikových poradcov a takisto IT-analytikov poskytuje široké služby pre novodobé spoločnosti, ako napríklad: 

  • Poradenstvo pri zakladaní rakúskej pobočky alebo dcérskej spoločnosti
  • Daňová registrácia, vedenie účtovníctva a miezd, účtovné závierky
  • Podnikové a marketingové poradenstvo súvisiace s vstupom na nový trh alebo za účelom oslovenia nových zákazníkov
  • Optimalizácia podnikových, skladových a účtovných procesov pomocou informačných technológií
  • Zriadenie automatizovanej výmeny dát medzi rakúskou spoločnosťou a prepojenými spolončnostiami v zahraničí