Mzdy a pracovnoprávne poradenstvo


Prenesením spracovania miezd na našu spoločnosť získate späť Váš drahocenný čas a okrem toho ušetríte finančné aj organizačné zdroje, ktoré isto viete lepšie využiť pri riadení Vašej firmy. Navyše za Vás preberieme zodpovednosť za priebežné zúčtovanie miezd v súlade so zákonom.

 

Dodatočne k priebežnému zúčtovaniu miezd Vám ochotne poradíme aj pri otázkach súvisiacich s pracovným i daňovým právom ako aj so sociálnym poistením a preveríme pracovné zmluvy z daňového hľadiska. V oblasti miezd ponúkame nasledujúce služby:

  • Priebežné spracovanie miezd
  • Výpočet bežných odvodov
  • Poradenstvo pri vytváraní pracovných pomerov
  • Poradenstvo smerujúce k nájdeniu optimálnej formy výplaty miezd
  • Optimalizácia pracovných zmlúv
  • Prihlasovanie a odhlasovanie u inštitúcií sociálneho zabezpečenia
  • Podpora pri zaraďovaní do skupín kolektívnych zmlúv
  • Kontrola vyúčtovania cestovných nákladov
  • Podpora pri mzdových kontrolách zo strany štátu
  • Poradenstvo pri otázkach súvisiacich s pracovným i daňovým právom ako aj so sociálnym poistením