Poradenstvo pri medzinárodnej činnosti


Pre rastúce firmy sa prienik na zahraničné trhy – nielen vzhľadom na voľný trh v rámci EU – stáva čoraz jednoduchším. Napriek tomu sa podnikatelia, ktorí sa rozhodli práve pre tento krok, stretávajú s množstvom daňových, právnych a ekonomických výziev.

 

Radi Vám budeme nápomocní pri rozhodovaní v súlade s rakúskymi zákonmi a vyvinieme pre Vašu spoločnosť vhodnú cezhraničnú daňovú koncepciu ako napríklad:

 

  • Poradenstvo pri zakladaní stálej prevádzkarne alebo dcérskej spoločnosti
  • Vytvorenie daňovo optimalizovanej koncernovej štruktúry
  • Poradenstvo týkajúce sa personálneho leasingu alebo vyslania zamestnancov do Rakúska

Takisto poskytujeme poradenstvo medzinánrodným hudobníkom a iným umelcom, prednášajúcim a organizátorom podujatí spĺňať ich daňové povinnosti vyplývajúce z činnosti vykonávanej v Rakúsku.