Ročné účtovné uzávierky a daňové priznania


Ročná účtovná uzávierka je ústrednou správou spoločnosti o vlastnom imaní, finančnej situácii ako aj hospodárskom výsledku. Informácie z ročných účtovných uzávierok čerpajú mnohí záujemcovia – manažment, vlastníci, banky, Finančná správa alebo aj obchodní partneri. Takže to je dostatočne dobrý dôvod na to, aby sa ročnej účtovnej uzávierke venovala maximálna pozornosť.

 

Práce na ročnej účtovnej uzávierke zahŕňajú:

  • Vypracovanie súvahy, výpočtu ziskov a strát ako aj prílohy k účtovnej závierke
  • Zverejnenie skrátenej verzie ročnej účtovnej závierky v obchodnom registri
  • Prípravu ročného zúčtovania dane a vyhotovenie daňových priznaní
  • Pravidelné ročné stretnutie s klientom s cieľom detailnej analýzy účtovnej závierky a celkovej daňovej a hospodárskej situácie