Zakladanie pobočiek a spoločností


Ak stojíte pred rozhodnutím založiť spoločnosť alebo pobočku v Rakúsku, ochotne Vám poradíme pri voľbe tej pre Vás najvhodnejšej právnej formy.

 

Premeny spoločností patria rovnako k oblastiam, na ktoré sa špecializujeme. Premeny spoločností sú nevyhnutné vtedy, ak:

 

  • jedna alebo viacero fyzických osôb - podnikateľov – má úmysel pokračovať vo forme obchodnej spoločnosti alebo spol. s . r. o.,

  • kapitálové spoločnosti zamýšľajú viesť svoje jednotlivé prevádzky ako dcérske spoločnosti (spol. s . r. o.),
  • viacero kapitálových spoločností chce pokračovať ako jedna spoločnosť,
  • spoločníci jednej osobnej spoločnosti opäť chcú ísť vlastnou cestou,
  • kapitálová spoločnosť má zaniknúť a aktivitu preberie osobná spoločnosť alebo fyzická osoba - podnikateľ.